2-3 roky

Dotek je naše základní potřeba a má biologický původ. Dotek je první smysl, který vnímáme již v děloze. Možnost dotýkání dává dětem "obraz" o tom, kdo jsou, a "mapu" toho, kde jsou. Potřeba být akceptovaný je důležitá pro každého člověka, zejména pak pro děti.

U dětí je také důležitý optimální vývoj a uvědomování si těla. Děti se potřebují vyvíjet fyzicky, emocionálně a mentálně a pro celý tento proces je zapotřebí jak doteku, tak pohybu.

Pokud se děti naučí rozvíjet svůj hmat, daleko lépe porozumí lidem a získají silnější spojení se světem, ve kterém žijí.

Pojďme společně harmonizovat vztahy rodič - dítě. Pojďme si darovat nový komunikační nástroj do rodiny. Prohlubovat důvěru v sebe, k rodiči i k sourozencům. Přijetí doteku jako normální a zdravé součásti života. JAK NA TO ?

Kurz, který trvá 45 minut a formou motivačních cviků a říkanek si budeme hrát s doteky.

Cena rodič a dítě je 350,- Kč. Ve skupině 5 dospěláků - rodičů a jejich ratolestí**

 

4-8 roků

Benefity další pro starší děti:

- pozitivní činnost, která pomůže uklidnit dítě

- rodiče přijímají dotek od svých dětí

- děti v noci lépe spí

- činnost, kterou mohou s dětmi sdílet

- zlepšení vztahů mezi sourozenci

- nový komunikační nástroj v rodině

- propojení celé rodiny

- redukce zdravotních problémů

- redukce agresivity

- relaxace a snížení hladiny stresu

- pro děti s poruchami soustředěnosti

- pro děti se speciálními potřebami

Kurz, který trvá 45 minut, formou motivačních cviků doprovázené hudbou a obrázky.

Cena rodič a dítě je 350,- Kč. Ve skupině 5 dospěláků - rodičů a jejich ratolestí**  


“Dotek předaný srdcem je vždy, dříve či později, uzdravující.”